Foto: Søren Kjeldgaard

Anton Pottegård
Professor ved Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital

Jeg er farmakoepidemiolog og klinisk farmaceut på Syddansk Universitet. Min forskning fokuserer på brugen af lægemidler, i bredeste forstand. Jeg benytter typisk data fra danske eller internationale sundhedsregistre, til enten at identificere nye bivirkninger eller udvide forståelsen af allerede kendte bivirkninger.

Udover mit arbejde på Syddansk Universitet er jeg tilknyttet Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital. Her forsker vi i udfordringer forbundet med sektorovergange samt afmedicinering, altså, reduktion af unødvendig medicin, specielt blandt patienter, som nærmer sig slutningen på livet.

Du kan ringe til mig på 0045 28913340 eller skrive på apottegaard@health.sdu.dk

Jeg har bidraget til mere end 300 videnskabelige artikler, som er blevet publiceret i højtrangerende videnskabelige tidsskrifter såsom JAMA, BMJ og JAMA Int Med, samt specialiserede tidsskrifter såsom Gut, Int J Epidemiol, Eur Urol og mange andre. På denne hjemmeside kan du finde mine kontaktinformationer og publicerede artikler.

Hent kort CV (.pdf)

Hent publikationsliste (.pdf)

KONTAKTINFORMATION

E-MAIL
apottegaard@health.sdu.dk

TELEFON
+45 28913340